Rodzina

Głosowanie nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraca pod obrady plenarne parlamentu. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie mają zdecydować o jej wejściu w życie. Specjaliści, którzy

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraca pod obrady plenarne parlamentu. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie mają zdecydować o jej wejściu w życie. Specjaliści, którzy na co dzień zajmują się pomocą ofiarom przemocy, mają nadzieję, że nowe przepisy ułatwią im pracę z rodzinami dotkniętymi przemocą.

Rodzina to wielka wartość, niestety w niektórych rodzinach pojawia się przemoc. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest obowiązkiem Państwa. Właśnie dlatego uważam, że ta ustawa nie tylko nie szkodzi rodzinie, ale wręcz jej służy.” – mówi Jakub Śpiewak, prezes Fundacji Kidprotect.pl, która bierze czynny udział w pracach nad nowelą ustawy.

Obawy związane ustawą wywołuje powołanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych. W każdej gminie ma działać grupa profesjonalistów, która będzie wspierać pracowników socjalnych, na co dzień współpracujących z konkretnymi rodzinami. Wszystkie zaangażowane w pomoc rodzinom instytucje będą wymieniać się informacjami i koordynować swoje działania. „Zespoły takie już działają w niektórych gminach z bardzo dobrym skutkiem. Dlaczego nie przenieść dobrych praktyk na cały kraj?” – mówi Renata Durda, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Pracownicy socjalni wspólnie z policjantem i przedstawicielem służby zdrowia na mocy nowych przepisów będą mogli podjąć decyzję o zabezpieczeniu dziecka w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. „To bardzo dobry i potrzebny zapis. To niezwykle ważne w przypadku dzieci, które w ekstremalnie niebezpiecznych sytuacjach będą mogły natychmiast znaleźć się pod opieką odpowiedzialnego członka rodziny” – mówi Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Nowela ustawy przewiduje zakaz bicia dzieci. Zapis ten obudził wiele pytań i dyskusji. „Każde uderzenie, szarpnięcie czy wyzwiska w kierunku dziecka to przemoc. Dziecko to mały człowiek, który tak jak dorosły wymaga szacunku wobec własnej osoby. Każde dziecko ma prawo być szczęśliwe.” – mówi Konrad Wojterkowski, prezes Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji.

A to już wiesz?  Wielkie poruszenie środowisk pro-life i profamilijnych. 3-go czerwca w kilkudziesięciu polskich miastach odbędą się Marsze dla Życia i Rodziny.

W czasie głosowania (6 maja wieczorem) przedstawiciele Fundacji Kidprotect.pl, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji i Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz znana psycholog Dorota Zawadzka będą dostępni w Sejmie dla dziennikarzy.

http://media.kidprotect.pl/pr/161291/glosowanie-nad-ustawa-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy