Wiadomości branżowe

Rośnie rola kobiet wśród imigrantów w Polsce i na świecie

Około połowa migrantów w Polsce i na świecie to kobietyKonieczność wprowadzania rozwiązań systemowych wspierających migrantki, które zdecydowały się rozpocząć życie w innym krajuWzrost liczby kobiet wykształconych wśród imigrantów Kobiety coraz częściej migrują, by budować
  • Około połowa migrantów w Polsce i na świecie to kobiety
  • Konieczność wprowadzania rozwiązań systemowych wspierających migrantki, które zdecydowały się rozpocząć życie w innym kraju
  • Wzrost liczby kobiet wykształconych wśród imigrantów

Kobiety coraz częściej migrują, by budować lepszą przyszłość dla siebie i swojej rodziny. W polskim społeczeństwie, gdzie w 2013 roku na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet, przybywa również imigrantek. Do naszego kraju często przyjeżdżają kobiety wykształcone, które potrzebują wsparcia, by móc wykonywać pracę w swoim zawodzie. Ich obecność jest szansą na lepszy rozwój i poprawę struktury demograficznej Polski.

Kobiety to mniej więcej połowa migrantów zarówno na świecie, jak i w Polsce – podkreśla Anna Rostocka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce (IOM). I dodaje: ? Bardzo często migracja otwiera dla kobiet nowe możliwości nie tylko finansowe, lecz także rozwoju zawodowego czy osobistego. Z drugiej jednak strony, kobiety migrantki w większym stopniu niż mężczyźni narażone są na niebezpieczeństwa, takie jak nadużycia oraz przemoc.

W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę uchwalenia Deklaracji Pekińskiej oraz Platformy Działania, które są rezultatem IV Światowej Konferencji ONZ w Sprawie Kobiet. Ostatnie dwie dekady przyniosły znaczny postęp w zakresie praw kobiet. Pomimo to, wciąż pozostaje wiele obszarów, w których podniesienie statusu kobiet jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności kobiet migrantek, które bardzo często dotyka bieda, wykluczenie czy przemoc.

Imigrantki przyjeżdżające do Polski w celach zarobkowych, oprócz pracy i miejsca zamieszkania, potrzebują przyjaznego środowiska, w którym mogłyby się łatwiej przystosować do życia w nowym kraju. W tym zakresie w Polsce ogromną rolę odgrywają organizacje trzeciego sektora, bardzo często zakładane przez migrantki. Wśród nominowanych w II edycji konkursu Złote Wachlarze, organizowanego przez IOM i promującego działania na rzecz integracji migrantów w Polsce, są fundacje wspierające imigrantki. Przy Fundacji Nasz Wybór działa Klub Ukraińskich Kobiet. Z kolei, prowadzona przez laureata konkursu, Fundacja dla Somalii wspiera przedsiębiorczość i rozwój zawodowy migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek.

A to już wiesz?  Nowy skład PregnaPLUS z witaminą D3

Na świecie coraz częściej na migrację decydują się osoby dobrze wykształcone. Zmiana struktury wykształcenia jest bardziej dynamiczna wśród kobiet niż mężczyzn. Jak wskazuje raport OECD, w ciągu dekady od 2000/2001 do 2010/2011 roku liczba kobiet z wykształceniem wyższym wzrosła o 79% i jest to aż o 17 punktów procentowych więcej niż wzrost migrujących mężczyzn z wyższym wykształceniem.

Do Polski przyjeżdżają kobiety wykształcone, z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Jeśli nawet imigrantka zaczyna pracować wykonując proste prace domowe po przyjeździe, chce też wrócić do swojego zawodu, zwłaszcza jeśli zdecydowała się mieszkać w Polsce dłuższy czas ? wyjaśnia Myroslava Keryk, migrantka i prezeska Fundacji Nasz Wybór.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji podkreśla, że poza samą dostępnością miejsc pracy, aby poprawić zawodową sytuację wykształconych imigrantek, należy wesprzeć procedury nostryfikacji dyplomów, potwierdzania uprawnień i doświadczenia zawodowego.

William Lacy Swing, Dyrektor Generalny IOM, zaznacza: – Społeczność międzynarodowa musi kontynuować wprowadzanie procedur chroniących migrantki przed przemocą i wykorzystaniem, a także ułatwiać ich zatrudnienie we wszystkich sektorach rynku. Jednocześnie ważne jest upraszczanie procedur potwierdzania edukacji, umiejętności i referencji. I dodaje: – Kobiety są liderkami i filarami społeczności, w których żyją. Trzeba docenić ich potencjał i różnorodne umiejętności.


dostarczył infoWire.pl

Źródło IOM – Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy